-English below-
Valberedningen arbetar med att bereda val samt ta fram förslag på nästkommande års styrelse bland de valen de bereder. Alla val bereds av Valberedningen med undantag för ekonomiska revisorer, utbildningsföreningar och sektioner.

Anmälan öppnar den 1:a augusti klockan 11:00.
Kan du se potential i dina medstudenter och medlemmar?
Ansök till Valberedningen och gör skillnad!
Länk för att själv ansöka: Ansökningsformulär

Vet du någon som har potentialen att sitta med i Valberedningen?
Nominera dem!
Länk för att nominera någon annan: Nomineringsformulär

Anmälan stänger den 16:e augusti klockan 23:59.
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till val(at)bthstudent.se

-English-
The Nomination Committee prepares elections and produce proposals for the next year’s Boards among the elections they prepare. All elections are prepared by the Nomination Committee with the exception of financial auditors, educational associations and sections.

The registration opens on the 1st of August at 11:00AM.
Can you see the potential of your fellow students and members?
Apply to the Nomination Committee and make a difference!
Link to the form: Application form

Do you know someone who has the potential to be a member of the Nomination Committee?
Nominate them!
Link to nominate someone else: Nomination form

The registration ends on the 16th of August at 11:59PM.
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till If you have any questions, feel free to contact us at val(at)bthstudent.se