Här kan du nominera dig själv till olika förtroendeuppdrag inom Blekinge studentkår. Vänligen notera att du måste vara medlem i Blekinge studentkår för att kunna nominera.

Just nu är nomineringsperioden öppen för följande:

Vid frågor, kontakta valberedningen på val@bthstudent.se

Here you can nominate yourself for different assignments in Blekinge Student Union. Please note that you have to be a member of the Student Union to be able to nominate.

If any questions, contact the election committee at val@bthstudent.se